Christmas at the Priory

Christmas at the Carmelite Priory Mdina

PROGRAMM TAL-MILIED

Il-Ġimgħa, 15 ta’ Diċembru 2017
Novena tal-Milied sal-24 ta’ Diċembru
6:45 a.m. Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum
7:00 a.m. Quddiesa u ċelebrazzjoni ewkaristika tan-Novena

L-Erbgħa, 20 ta’ Diċembru 2017
Niċċelebraw il-Verġni Marija fl-Istennija tal-Mulej
5.30 p.m. Quddiesa bit-tberik tal-ommijiet li qed jistennew tarbija
6.30 p.m. Purċissjoni tal-Bambin mill-Katidral għal madwar it-toroq tal-Mdina.
Il-Purċissjoni tintemm fil-Knisja tagħna bil-prietka tat-tifel.

Il-Ħadd, 24 ta’ Diċembru 2017 – Lejlet il-Milied
Quddies tar-Raba Ħadd tal-Avvent fil-5.30am; 7.00am u 8.30am
Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum fit-7.45am

7:30 p.m. L-I Għasar Solenni tal-Milied
8:00 p.m. Il-patrijiet ikunu disponibbli għal-qrar sad-9:15 p.m.
9:30 p.m. Ċelebrazzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari
10:00 p.m. Quddiesa tal-Lejl tal-Milied
Wara l-quddiesa niltaqgħu fil-Kunvent nagħtu x-Xewqat tal-Milied
u naqsmu xi ħaġa tajba flimkien.

milied-2016

It-Tnejn, 25 ta’ Diċembru 2017 – Jum il-Milied ta’ Sidna
Il-Quddiesa tal-5:30 a.m. ma ssirx, il-Knisja tiftaħ fis-6:45 a.m.
7:00 a.m. Quddiesa tas-Sebħ
7:45 a.m. Tifħir ta’ Sbieħ-il Jum
8:30 a.m. Quddiesa ta’ Binhar

It-Tlieta 26 ta’ Diċembru 2017
L-Ottava tal-Milied sal-31 ta’ Diċembru
6:45 a.m. Rużarju
7:00 a.m. Quddiesa bi ħsieb qasir wara l-Evanġelju
7.30 a.m.Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum

Il-Ħadd 31 ta’ Diċembru 2017
7:30 p.m. Ċelebrazzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari u l-Vġili ta’ Marija Omm Alla
Quddiesa tas-Solennità ta’ Marija Omm Alla

It-Tnejn l-1 ta’ Jannar 2018 – Solennità ta’ Marija Omm Alla
Il-Quddiesa tal-5:30 a.m. ma ssirx, il-Knisja tiftaħ fis-6:45 a.m.
7:00 a.m. Quddiesa
7:45 a.m. Tifħir ta’ Sbieħ-il Jum
8:30 a.m. Quddiesa

Il-Ħadd, 7 ta’ Jannar 2018 – L-Epifanija tal-Mulej
Jibdew il-Kwaranturi sal-Ħadd, 14 ta’ Jannar
Quddies fil-5:30 a.m., 7:00 a.m.,
8:30 a.m. Quddiesa bit-tberik tal-Mirra li tintuża fil-Ġimgħa l-Kbira
Tifħir ta’ Sbieħ-il Jum fit-7:45 a.m.
Wara l-Quddies kollu ta’ matul din il-ġimgħa, ikun hemm l-espożizzjoni tas-Sagrament għall-Adorazzjoni.

It-Tnejn, 08 ta’ Jannar 2018 – Il-Magħmudija tal-Mulej
7:00 a.m. Quddiesa
7:30 a.m. Tifħir ta’ Sbieħ-il Jum

You can download a .pdf version of the programme from here

Il-Presepju fil-Karmnu tal-Imdina

Presepju (5)

Wieħed mill-­attrazzjonijiet fil-­knisja tal-­Karmnu fl-­Imdina, kien il-­‐presepju li jmur lura għall-­aħħar tas-­seklu dsatax, bidu tas-­seklu għoxrin. Ix-­xjuħ tal-­Imdina jgħidu li dejjem jiftakruh fil-­knisja, fil-­kmajra t-tonda, in-­naħa tax-­xellug eżatt kif tidħol fil-­knisja. Ghal dan iz-zmien tal-Milied il-presepju qieghed ezebit fil-knisja. Ghal aktar informazzjoni dwar dan il-presepju aghfas hawn.

NEXT EVENT :

πρὸς τὸν θεόν

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook