Jan 20th

Il-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu

ByCarmelite Priory Mdina | In

 3.00

Il-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu – Anthony Cilia O.Carm u Martin Borg  O.C.D. (Second Hand – Paperback)

(c) 1996

Category:

Description

Title: Il-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu

Author: Anthony Cilia O.Carm u Martin Borg  O.C.D.

L-idea ta’ din il-pubblikazzjoni bil-Malti hija frott id-diversi laqghat li qed isiru f’Ruma bejn iz-zewg Kunsilli Generali ta’ l-Ordni Karmelitan u ta’ l-Ordni Karmelitan Skalz. Imhegga minn dan l-ispirtu ta’ kollaborazzjoni u fraternita’ bejn izzewg Ordinijiet fuq livell internazzjoniali, hsibna li hawn Malta wkoll, bhal f’hafna pajjiz ohra, nistghu nimxu fuq din l-istess linja.

Hsibna li l-pubblikazzjoni flimkien ta’ ktejjeb bhal dan dwar il-Madonna tal-karmnu huwa kas prattiku fejn nistghu nahdmu flimkien bhal ahwa u fl-istess hin inkunu xhieda tal-vokazzjoni taghna f'[ajjizna.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
Follow us on  Facebook