CandlesIl-Mulej ġej… nisimgħuha ta’ spiss din il-frażi.

Iżaija jmur pass lil hemm u jgħidilna għalfejn ġej il-Mulej, huwa u jħabbar lill-poplu tiegħu li Alla se jżuru. Alla jiġi jżurna biex isaffina, biex iħejjina u jqaddisna. Iżaija jagħmlilna l-qalb għax jgħidilna li l-Mulej ġej biex idaħħalna fit-tinda tiegħu biex iħarisna minn dak li jwaqqafna milli naslu għall-qdusija. Alla ma jsaffiniex biss fuq livell personali. Il-Mulej ġej biex isaffi wkoll il-poplu tiegħu minn elementi li itebbgħu lil dan il-poplu. Frott it-tisfija, il-poplu ta’ Alla jiċkien fin-numru imma jikber fil-kwalita u din hija kelma mportanti għalina llum li qed ngħixu żmien fejn naraw li l-poplu ta’ Alla donnu qed jiċkien. Huwa ħafna aħjar niċkienu fin-numru u nikbru fil-kwalita, milli rasna mimlija bil-folol a skapitu tal-kwalita. Aħna l-kattoliċi sfortunatament inbatu ftit minn dan l-ispirtu ta’ trijonfaliżmu… Alla mhuex hekk.

Huwa dejjem jippreferi l-kwalita milli l-kwantita. Nitolbuh lil Alla jagħtina d-don tal-fejqan minn dak kollu li jipparalizzana fil-mixja tagħna wara Ġesu, kif hu fejjaq lill-qaddej paralizzat taċ-ċenturjun. Jekk ilkoll nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq il-kwalita tal-mixja tagħna wara Kristu, din il-kwalita tiġbed ħafna oħrajn biex joqgħodu fuq il-mejda ma’ Abram, Iżakk u Ġakobb.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
Follow us on  Facebook