Lent & Holy Week at the Priory

Solemn observance leading up to Easter Sunday

“Joktor il-ħażen, u għalhekk l-imħabba tibred f’ħafna” (Mt 24:12)

Wasalna għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ġimgħa Mqaddsa li fiha ngħixu u nieħdu sehem fil-Misteru tal-Passjoni, l-Mewt u l-Qawmien ta’ Sidna mill-Imwiet.

Minbarra l-Liturġija, li nistednukom tieħdu sehem attiv fiha bħal dejjem, b’devozzjoni, ġabra u spirtu ta’ talb, din is-sena għandna żewġ attivitajiet sbieħ. Nhar l-14 ta’ April, Ħadd il-Palm, bil-kollaborazzjoni mal-Marie Therese Vassallo Voice Studio fl-4.00pm niċċelebraw, bil-kant u l-qari alternat ta’ meditazzjonijiet, l-Aħħar 7 kelmiet ta’ Ġesù fuq is-Salib. Kulħadd mistieden jieħu sehem. Imbagħad nhar l-Erbgħa 17 ta’ April, bil-kollaborazzjoni tal- Cappella Sanctae Catherinae, niċċelebraw il-Liturġija tat-Tniebri. Nibdew b’taħdita f’Palazzo Falzon fis-6.00pm u wara, fis-7.30pm niċċelebraw il-Liturġija nnifisha fil-Knisja tal-Karmnu fl-Imdina.

Għall-Viżti ta’ Ħamis ix-Xirka ħejjejna sussidju ta’ talb bil-meditazzjonijiet tal-Qaddej ta’ Alla P. Avertan Fenech, Karmelitan. Min jixtieq kopja ikellem lil xi ħadd mir-reliġjużi jew jiktbilna.

Inħabbru minn issa li bejn it-3 u l-5 ta’ Mejju se norganizzaw Irtir Karmelitan fis-Silenzju fid-dar tat-talb Lunzjata u huwa miftuħ għal kulħadd. It-tema hija: “Fil-kwiet u l-fiduċja qiegħda l-qawwa tagħkom” (Is. 30: 15). Biex wieħed jibbukkja jibgħat email fuq info@carmelitepriory.org jew jibgħat messaġġ fuq 79253316.

Filwaqt li nistednukom tieħdu sehem sħiħ fil-Ġimgħa Mqaddsa, speċjalment biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagramenti tal-Qrar u l-Ewkaristija, nixtequlkom u nawgurawlkom l-Għid it-Tajjeb.


Il-Programm tal-Ġimgħa Mqaddsa

NEXT EVENT :

Ecology Week

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook