Christmas at the Priory

Il-Milied ta’ Sidna

Il-programm tal-festi tal-Milied

It-Tnejn 24 ta’ Diċembru: Lejlet il-Milied
7.30 pm Għasar Solenni tal-Milied
8.00 pm Il-patrijiet ikunu disponibbli għall-qrar sad-9.00 p.m.
9.00 pm Ċelebrazzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari u l-Vġili
10.00 pm Quddiesa tal-Lejl tal-Milied

It-Tlieta 25 ta’ Diċembru: Il-Milied ta’ Sidna
Il-Knisja tiftaħ fis-6.45 a.m.
7.00 am Quddiesa tas-Sebħ
7.40 am Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum
8.30 am Quddiesa ta’ bi Nhar
L-Ottava tal-Milied

L-Erbgħa 26 ta’ Diċembru – San Stiefnu
6.45 am Rużarju
7.00 am Quddiesa bi ħsieb qasir wara l-Vanġelu
Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum
5.00pm Rużarju, Quddiesa u Għasar

milied-2016

27-31 ta’ Diċembru
6.45 am Rużarju
7.00 am Quddiesa bi ħsieb qasir wara l-Vanġelu
Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum
Solennità tal-Imqaddsa Verġni Marija Omm Alla

It-Tnejn 31 ta’ Diċembru
7.30 pm Ċelebrazzjoni ta’ l-Uffiċċju tal-Qari u l-Vġili ta’ Marija
Omm Alla
Quddiesa tas-Solennità ta’ Marija Omm Alla

It-Tlieta l-1 ta’ Jannar
Il-Knisja tiftaħ fis-6.45 a.m.
7.00 am Quddiesa
7.40 am Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum
8.30 am Quddiesa
Il-Ħadd 6 ta’ Jannar – L-Epifanija tal-Mulej

Jibdew il-Kwaranturi sas-Sibt 11 ta’ Jannar
Quddies fil-5.30, 7.00, 8.30 am
Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fit-7.40 am
Wara l-quddies ikun hemm l-espożizzjoni Solenni tas-Sagrament
għall-Adorazzjoni.
Matul il-Ġimgħa Adorazzjoni kuljum wara l-Quddiesa tas-7.00 am

Il-Ħadd 13 ta’ Jannar – Il-Magħmudija tal-Mulej
Quddies fil-5.30, 7.00, 8.30 am
Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fit-7.40 am

PDF version of the programme can be downloaded here


Il-Presepju fil-Karmnu tal-Imdina

Presepju (5)

Wieħed mill-­attrazzjonijiet fil-­knisja tal-­Karmnu fl-­Imdina, kien il-­‐presepju li jmur lura għall-­aħħar tas-­seklu dsatax, bidu tas-­seklu għoxrin. Ix-­xjuħ tal-­Imdina jgħidu li dejjem jiftakruh fil-­knisja, fil-­kmajra t-tonda, in-­naħa tax-­xellug eżatt kif tidħol fil-­knisja. Ghal dan iz-zmien tal-Milied il-presepju qieghed ezebit fil-knisja. Ghal aktar informazzjoni dwar dan il-presepju aghfas hawn.

NEXT EVENT :

Philosophical Interpretation and Daily Life in the Way of Chinese Zen Buddhism

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook