Facebook Page Available
 • LOCATION :

  Kunvent tal-Karmnu, Mdina
 • Date :

  Sena 2019 - 2020
 • Time :

  TOK 5:30pm; Lectio 7:30pm; Meditation 6:30pm; TBC 7:30pm
 • Price :

  Free Entrance

Fil-Kalendarju għal Ottubru 2019 – Lulju 2020 issibu d-dati tal-laqgħat tal-Fraternità tat-Terz Ordni (TOK), tal-Grupp tal-Meditazzjoni u wkoll tal-Lectio Divina.

Verżjoni PDF

Meditation Classes

Carmel is an 800 year old school of prayer full of wisdom and throughout the ages taught its members how to ‘meditate day and night’. At the Priory, meditation is daily practiced. Hereby the Priory is organising a monthly Christian Meditation Class offering a gathering space for Christian meditators who wish to deepen their practice and for those who wish to start practicing Christian meditation inspired by the Carmelite Tradition.

Lectio Divina

“Lectio divina is an authentic source of Christian spirituality recommended by our Rule. We therefore practice it every day, so that we may develop a deep and genuine love for it, and so that we may grow in the surpassing knowledge of Christ. In this way we shall put into practice the Apostle Paul’s commandment, which is mentioned in our Rule: “Let the sword of the spirit, the Word of God, live abundantly in your mouth and in your hearts; and whatever you must do, do it in the name of the Lord.” – Carmelite Constitutions (No. 82)

Terz’ Ordni Karmelitan

Waħda mid-devozzjonijiet marjani mxerrda sew f’pajjiżna hija dik lejn il-Madonna tal-Karmnu fil-Jum tal-Erbgħa, magħrufa bħala d-devozzjoni tal-Erbgħat tal-Karmnu. Magħha wkoll marbuta t-tradizzjoni ta’ missirijietna u ommijietna tas-sawm u l-astinenza tal-Karmnu flimkien mal-ilbies iswed jew skur u s-sehem fil-prietki jew katekeżi tal-Udjenzi fis-sebgħa ġimgħat tal-Għid li jfakkru ġeneralment il-ferħat ta’ Marija.

Din id-devozzjoni tal-Erbgħat tal-Karmnu bdiet waqt il-Ġublew tal-1500 meta f’pellegrinaġġ lejn il-qabar ta’ San Pietru fil-Vatikan min-Napli, l-Karmelitani tellgħu magħhom l-ikona tal-Madonna s-Samra miġjuba minn fuq l-Għolja tal-Karmelu u li tqegħdet fil-Bażilika tal-Vatikan għall-okkażjoni. Lady of Mount CarmelImma tant ġibdet id-devozzjoni tan-nies li l-Papa ordna li tinżel lura lejn Napli mnejn ġiet għax kienet qed ittellef fil-qima lejn il-qabar ta’ Pietru. Matul il-vjaġġ lura jingħad li saru għadd ta’ għeġubijiet u ntlaqgħet lura fis-Santwarju Karmelitan f’Napli b’entużjazmu liema bħalu. Minħabba li dakinhar ħabat l-Erbgħa, il-jum baqa’ marbut ma’ dan l-avveniment u d-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Karmnu.

MEDITATION CLASS
6.30pm – 8.30pm

TERZ ORDNI
5.30pm-8.00pm

LECTIO DIVINA
7.30pm – 8.30pm

TITUS BRANDSMA CIRCLE (TBC)
7.30pm – 8.30pm

Verżjoni PDF

Comments are closed.

COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
Follow us on  Facebook