MoonIl-Knisja llum issejjah lil Kristu bhala c-cavetta jew il-muftieh tad-dar ta’ David li jiftah il-bibien tas-Saltna ta’ Alla biex jehles lill-imjassrin mid-dlam u mill-habs tad-dnub u l-mewt. Huwa dan il-Muftieh li jiftah il-bibien tas-Salvazzjoni bit-Tnissil tieghu f’ Marija Vergni li ahna nsejhulha Bieb tas-Sema u Dar ta’ Alla.

L-Anglu jidher lil Marija u jwasslilha l-ahbar li dan il-muftieh tad-dar ta’ David missieru se jsalva l-poplu tieghu. Ihabbar ukoll lil Marija li qaribitha l-hawlija, Elizabetta, hi wkoll nisslet fil-guf, hi wkoll mimlija bil-hajja ta’ Alla ghax ghal Alla xejn ma hu mpossibli, lanqas il-mewt u n-nixfa. Jiddependi minn Marija tuzax dan il-muftieh biex nghaidu hekk, jiddependi minna lkoll nuzawx dan il-muftieh li huwa Kristu fejn insibu l-bibien maghluqa ta’ qlub iebsa, tad-dnub, ta sitwazzjonijiet ta’ mwiet u problemi. Marija dan il-muftieh uzatu ghas-salvazzjoni taghha u taghna lkoll.

Ejjew fit-tigrib, fil-qtiegh ta’ qalb u f’kull bieb maghluq li nsibu f’hajjitna, nuzaw il-Muftieh li hu Kristu biex nifthu t-triq tas-salvazzjoni.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook