JesusB’ liema awtorità qed taghmel dawn il-hwejjeg? jistaqsu l-kapijiet tal-poplu, lil Gesù.

L-awtorità ta Gesù mhijiex gejja minn xi maggoranza li ghazlitu b’mexxej. Lanqas ma hija gejja mill-popolarità li kien igawdi minnha. l-awtorità ta’ Gesù gejja mill-ghotja tieghu innifsu lil Alla u lill-poplu afdat f’idejh. Huwa l-midluk ta’ Alla, l-Messija li jqieghed kollox f’postu: ara jiena se ngedded kollox, jghid il-Mulej lil Gwanni l-Evangelista, id-dixxiplu mahbub, fil-gzira ta Patmos. L-awtorità gejja ghax hu ghandu gheruqu mnizzlin f’ Alla u huwa haga wahda ma’ hutu l-bnedmin hekk li jaf fejn thabbat il-qalb ta’ Alla u wkoll jaf tassew x’inhu mehtieg biex dan il-poplu jilqa’ s-Salvazzjoni. L-awtorità ta’ Gesù fuqna hija l-awtorità li gejja minn fuq, ghax minn fuq huwa tbaxxa. Sar bhalna f’kollox u offrielna lilu nnifsu bhala rahan tas-salvazzjoni.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook