Icona

F’ Gesù, Alla wriena li hu maghna. Mhuwiex il boghod minna. Ghalhekk insejhulu llum: l-Ghimmanu-el. Alla li hu maghna. Iva, Alla wriena li hu maghna, li hu qatt ma jinsab il boghod minna.

Fl-Evangelju ta ‘ llum din il-verità llum titwassal lilna fl-isem ta’ Gwanni: johanan, Alla jhenn. Titwassal lilna fl-isem ta’ Zakkarija, li jfisser, Alla jiftakar fina. Jitwassal lilna fl-isem Elisabetta: li tradizzjonalment infissruha bhala d-dar li fiha jghammar Alla. Alla jghammar maghna, Alla jhenn ghalina, Alla jiftakar fina. Kemm tkun ahjar hajjitna kieku nghixu b’ din il-konvinzjoni.

Santa Tereza ta’ Gesù kienet dejjem izzomm f’mohhha l-kliem: Alla jaf kollox, Alla jista kollox, Alla jhobb. Naghmlu taghna din il-konvinzjoni, u nghixu f’din il-verità li tghinna nghixu tassew ta’ wlied Alla waqt li tassew inkunu nistghu nghidu li l-id ta’ Alla hija maghna, hekk kif l-id ta’ Alla kienet ma’ Gwanni l-Battista.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook