© Ammar

© Ammar

Kristu huwa s-sultan tal-gnus u l-gebla tax-xewka tal-Knisja.

Huwa dak li ffurmana mit-trab tal-Art. B’dan il-kliem illum il-Knisja ssellem lil Kristu Gesù biex tfisser id-dipendenza taghha u taghna minnu. Minghajru ma ahna xejn. Minghajru xejn ma jezisti ghax hu ir-raguni u s-sens ta’ dak kollu li jezisti jidher u ma jidhirx. Huwa hu li jiffurmana u jaghtina identità.

Marija fl-innu ta’ tifhir taghha kif iroddulna San Luqa fl-Evangelju ta llum tfahhar il-kobor ta’ Alla u tghanni d-dipendenza taghha u tal- poplu taghha minnu. Ghalhekk lil Gesu ahna nsejhulu il-Verb, il-logos. Ghax huwa dak is-sens mohbi wara dak kollu li jezisti. U dan is-sens, din ir-raguni ghandha wicc uman: L-Iben ta’ Alla maghmul bniedem fil-persuna ta’ Kristu Gesù.

Il-griegi u l-filosfi klassici kienu jfittxu din ir-raguni, dan is-sens. Imma dan intwera lilna, inkixef quddiemna fil-persuna ta’ Gesù, dak li ahna rajna b’ghajnejna, li missew idejna, li smajnih b’widnejna. Ejjew nghixu bis-sens il-hajja taghna. Nibnuha fuq Kristu u naqrawha u nifhmuha dejjem fid-dawl ta’ Kristu.

 

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook