FruitIl-frott tal-miġja ta’ Kristu fostna, f’qalbna, f’ħajjitna huwa frott ta’ ħajja skont l-ispirtu ta’ Kristu li jkollu mbagħad effett soċjali. Iżaija jkellima fuq l-ispirtu ta’ Alla li huwa wieħed ta’ Għerf, fehma, kunsill, qawwa, għarfien u biża’ ta’ Alla. Dawn aħna nsejħulhom id-doni tal-Ispirtu s-Santu li l-effett tagħhom f’ħajjitna huwa effett fil-ħajja prattik u soċjali tagħna. Minnhom toħroġ il-ġustizzja, jiġifieri l-aġir skont dak li huwa sewwa, minnhom joħroġ is-sliem magħna nfusna, ma’ Alla u mal-oħrajn.

Kemm neħtieġu dawn id-doni fid-dinja tagħna li hija tant miksura bis-suppervja u bl-ambizzjonijiet bla rażan. Biex wieħed ikabbar fih dawn id-doni jeħtieġlu jkun ċkejken, umli, jiġifieri li jaf li hu jeħtieġ dawn id-doni tal-Ispirtu biex jimxi sewwa fil-ħajja tiegħu fuq din l-art. Hija s-suppervja li tgħalqilna l-bieb ta’ qalbna għal Alla, l-umilta tiftħilna beraħ qalbna ħalli nilqgħu lil Alla li jrid jagħtina l-istess ħajja tiegħu, l-Ispirtu tiegħu. Ejjew ngħarfu u nifhmu li mingħajr Alla ma aħna xejn.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook