Bernardo Daddi

Bernardo Daddi

Fl-Evangelju ta’ llum, Zakkarija jinfexx f’ghanja ta’ tifhir lil Alla. Hu li mmuta ghax ma emminx dak li habbarlu l-anglu tal-Mulej li se jitwelidlu tifel, issa jinfexx f’ghana ta’ ferh ghax il-weghda ta’ Alla sehhet fit-twelid tal-Battista. Ahna wkoll ghandna hwejjeg u cirkustanzi f’hajjitna li jimmutawna li jimblukkawna u nistennew li Alla jehlisna minnhom, li jhenn ghalina u jaghtina l-fejqan. Ahna wkoll nistennew hafna drabi l-weghda ta’ Alla li ma narawhiex issehh f’hajjitna bil-kriterji u biz-zmien taghna. Nitolbu lil Alla jaghtina d-don tal-fidi li timlienna bit- tama li Alla jzomm kelmtu, kif zammha meta baghat lil Ibnu fid-Dinja u hekk sehhet il-weghda tieghu lill-poplu li hu ghazel ghalih. Inzommu hajja fina l-fidi u t-tama li jsehhu fina l-weghdiet ta’ Alla fostna.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook