RummienIl-ħajja ta’ Alla fina hija mqabbla ma’ mejda b’ikel fin li Alla jħejjilna. Meta aħna nilqgħu l-istedina tiegħu u noqgħodu għall-ikel fuq din il-mejda li hu jħejjilna jitneħħa l-velu, l-għama li ma jħalliniex naraw sewwa l-ħajja tagħna f’Alla u lil Alla f’ħajjitna. Il-ħajja ta’ Alla fina hija waħda ta’ faraġ. Iġġibilna l-hena, s-sliem. Għalhekk Izaija jgħidilna li Alla jixxottalna kull demgħa minn għajnejna u jneħħi l-mewt għal dejjem.

Alla tagħna hu Alla li jsalvana billi jagħtina il-fejqan interjuri u jmantnina fid-deżert ta’ ħajjitna bil-Kelma tiegħu u bl-ewkaristija, il-ħobż tal-ħajja. Mingħajr il-kelma u l-ħobż ma jistax ikun li ngħixu l-ħajja ta’ Alla fina, għax dawn huma l-mezzi ordinarji li Alla tana biex nersqu lejh u nirċevuh f’ħajjitna.

Kemm qed napprezzaw dawn id-doni? Kemm nisimgħu bil-qalb kelmet Alla. Kemm aħna mħeġġa li nirċevuh fina?

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook