Wahda mill-karatteristici sbieh tal-fidi taghna Nisranija hija li ahna nemmnu li Alla huwa vicin taghna. Il-pedament tal-fidi taghna fil-fatt huwa li Alla sar bniedem bhalna, ghalina u ghas-salvazzjoni taghna.


Alla VicinL-ewwel qari tal-quddiesa ta’ llum mid-Dewteronomju jghidilna li mhemmx poplu li ghandu l-allat hekk qrib tieghu daqs kemm hu qrib taghna l-Mulej Alla taghna kull xhin insejhulu. F’Gesù Alla hu qrib taghna biex jaqsam il-hajja tieghu maghna u biex jaqsam il-hajja taghna. Madanakollu l-familjarità taghna ma’ Alla tista’ tiddegenera f’kunfidenza zejda hekk li ghax nafu li Alla huwa tajjeb maghna, hu habib taghna, hu qrib taghna, allura nibdew nillaxkaw fir-relazzjoni taghna mieghu. Kemm drabi tisma’ min jghidlek: “u Alla hanin”, “u Alla jifhimni”, “u Alla x’se jonqoslu b’daqshekk”… Kemm naghmluhom dawn l-argumenti u kemm nonqsu mir-riverenza u mir-rispett lejn Alla nnifsu., ibda’ mill-imgieba taghna fil-knejjes, filmod ta’ kif nersqu lejn is-sagramenti, fil-mod ta’ kif niehdu hafif il-kmandamenti ta’ Alla, fin-nuqqas ta’ konsiderazzjoni fit-talb, u l-bqija.

Gesù jwissina fl-Evangelju li hu ma giex biex iwaqqa’ l-ligi u li din tibqa’ valida sal-inqas tikka. Staqsi ftit lilek innifsek: “Lil Alla niehdu bis-serjetà?”

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook