Mar 2nd

Alla qribna

ByCarmelite Priory Mdina | In Lent & Easter, Reflections & Sermons

GodisNearDak Alla li kixef lilu nnifsu quddiemna fil-Ġrajja tas-Salvazzjoni uriena li hu qribna, tant qribna, li l-kxif tiegħu (li fit-teoloġija nsejħulu Rivelazzjoni) wasal fil-milja tiegħu f’Ġesù Kristu, Ibnu li sar bniedem bħalna.

Il-Kelma ta’ Alla llum turina mod ieħor li bih Alla huwa qribna. Fl-ewwel qari mid-Dewteronomju, Alla huwa qrib, permezz tal-Kelma tiegħu, jonkella l-Liġi tiegħu li turina x’inhi l-fehma ta’ Alla, kif Alla jara r-realtà u x’jixtieq minnha. Il-Liġi ta’ Alla ma għandniex nifhmuha bħala xi struttura li torbtok. Anzi, hi struttura li teħilsek. Il-Liġi ta’ Alla ngħidulha liġi pożittiva, li timbuttak biex tgħix tajjeb, kif għandu jkun u tindikalek triq li tagħmlek aħjar. Alla hu qribna għax mhux talli kixef lilu nnifsu quddiemna u hekk aħna nafu min hu, iżda wkoll kixef quddiemna x’jgħoġbu u x’ma jgħoġbux hekk li aħna nistgħu nirrelataw miegħu, nidħlu fil-ħajja tiegħu, kif hu daħal fil-ħajja tagħna.

Għalhekk Ġesù fl-evanġelju jinsisti li hu ma ġiex biex iwaqqa’ l-Liġi imma biex jipperfezzjonaha. Fit-Testment il-Ġdid, Ġesù huwa l-Liġi ta’ Alla għalina. Fis-sens li aħna nħarsu lejn ħajtu u ngħamlu minnha regula ta’ ħajja. Nirregolaw ħajjitna fuqha. B’dan il-mod nitqarrbu lejn Alla li hu qribna hekk li aħna u hu nsiru ħaġa waħda: hu fina u aħna fih. Hu tagħna u aħna tiegħu.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook