Facebook Page Available
 • LOCATION :

  Il-Kunvent tal-Karmelitani, L-Imdina
 • Date :

  24 Frar - 26 Frar 2017
 • Price :

  Is-Seminar hu bla ħlas. Madanakollu napprezzaw donazzjoni.

Fl-Okkażjoni tal-100 sena mill-Mewt tal-Beatu Charles de Foucauld, il-Carmelite Institute Malta qed jorganizza seminar bejn l-24 u s-26 ta’ Frar. Is-Seminar huwa parti mill-kurrikulu tas-Sena Akkademika 2016 – 2017 fl-Istitut Karmelitan u huwa miftuħ għal kulħadd.

Għal daktar dettalji, min hu nteressat jikkuntattjana permezz tal-email jew telefon. Il-Programm dettaljat tas-Seminar jintbagħat lil dawk li japplikaw għalih.

Is-Seminar, li se jkun jinkludi wkoll mumenti ta’ talb, jitmexxa mis-Sur Michael Mercieca, TOK. Is-Sur Mercieca huwa ggradwat fit-Teoloġija Spiritwali (speċjalizzazzjoni Karmelitana) u kiteb it-teżi tiegħu fuq L-Abbandun f’Alla fl-Ispiritwalità ta’ Charles de’ Foucauld u Tereża tal-Bambin Ġesù.

Programm

Il-Ġimgħa 24 ta’ Frar: Sessjonijiet introduttorji

07.00pm L-Ewwel Sessjoni
07.45pm Pawsa
08.00pm It-Tieni Sessjoni
08.45pm Pawsa
09.00pm Adorazzjoni fis-skiet b’għajnuna ta’ testi
09.20pm Għeluq

Is-Sibt 25 ta’ Frar: Temi tal-Ispiritwalità u l-Kitbiet ta’ Charles de Foucauld – 1

09.30am L-Ewwel Sessjoni
09.45am Pawsa
10.00am It-Tieni Sessjoni: Qari fil-Kwiet ta’ Testi magħżula
10.45am It-Tielet Sessjoni: Diskussjoni fil-grupp
11.30am Pawsa
11.45am Quddiesa
12.30pm Ikel ta’ Nofsinhar
02.30pm Ir-Raba’ Sessjoni
03.15pm Pawsa
03.30pm Il-Ħames Sessjoni
04.15pm Adorazzjoni fis-skiet b’għajnuna ta’ testi

Il-Ħadd 26 ta’ Frar

08.30am Quddiesa
09.30am Is-Sitt Sessjoni
10.15am Pawsa
10.30am Is-Seba’ Sessjoni
11.15am Qari fis-skiet
11.45am It-Tminn Sessjoni: Diskussjoni fil-grupp
12.30pm Adorazzjoni fis-Skiet
01.00pm Tmiem

Imexxi s-Seminar is-Sur Michael Mercieca, TOK.

Is-Seminar hu bla ħlas. Madanakollu napprezzaw donazzjoni biex inkopru l-ispejjeż. Importanti li min jieħu sehem joqgħod ukoll għall-adorazzjoni fis-skiet quddiem l-Ewkaristija. Dawn il-mumenti ta’ talb jgħinuna wkoll nixorbu mill-ispirtu tal-Beatu Charles de’ Foucauld f’dan il-mod tiegħu ta’ talb għal qalbu.

Waqt is-seminar ikun hemm il-pawsiet għall-kafè u gallettini. Għall-ikel ta’ nofsinhar kulħadd jaħseb għalih. Hemm il-possibilità tal-ikel fir-restaurant tal-kunvent Al Convento. Fl-inħawi wkoll hawn diversi stabbilimenti fejn wieħed jista’ jitrejjaq.

Il-programm dettaljat bit-temi tas-sessjonijiet jingħataw il-Ġimgħa 24 ta’ Frar lil min ikun qed jieħu sehem. Min se jieħu sehem tajjeb li javża minn qabel.

 

One Comment to "Charles de’ Foucauld: Profeta tal-Fraternità Universali"

 • Doris Borg
  22/02/2017 at 4:25 pm

  Is- Seminar jidher li se jkun interessanti hafna. Naghmel mill-ahjar biex nattendi.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook