Il-festa ta’ Santa Tereżina

By Carmelite Priory Mdina | in:
Facebook Page Available
 • LOCATION :

  Fil-Karmnu tal-Imdina
 • Date :

  L-Erbgħa 30 ta' Settembru
 • Time :

  16:45

Fil-Karmnu tal-Mdina d-devozzjoni lejn Santa Tereża tal-Bambin Ġesù tmur lura għal żmien ta’ qabel il-beatifikazzjoni tagħha fl-1923. Fil-kunvent insibu diġà kwadru tagħha qabel ma ġie dikjarata beata u wara qaddisa fl-1925. Inisbu wkoll diversi edizzjonijiet ta’ Storja ta’ ruħ. Devot kbir ta’ Santa Tereżin kien P. Avertan Fenech. Għall-kanonizzazjoni tagħha x-xbieha li tinsab fil-Knisja kienet intramat fuq l-altar maġġur b’raġġiera kbira warajha. Il-bosta ex-voto, fosthom labra tal-Papa Piju X jixhdu d-devozzjoni lejn din il-Qaddisa tal-Ward u Mgħallma fit-telqa f’Alla li hu kollu ħniena.

Bħal kull sena fil-Karmnu tal-Mdina sejrin niċċelebraw il-festa ta’ Santa Tereżina u bi tħejjija għall-Ġublew tal-Ħniena mniedi mill-Papa Franġisku se jkollna wkoll taħdita dwar Santa Tereża, Duttur tat-telqa f’idejn il-Ħniena ta’ Alla.

Festa ta' Santa Terza tal-Bambin Gesu

 

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook