Facebook Page Available
 • LOCATION :

  Carmelite Institute - Mdina - Malta
 • Date :

  Mit-23 ta' Jannar sas-6 ta' Marzu 2014 (Kull nhar ta' Ħamis)
 • Time :

  Mis-6pm sat-8pm
 • Price :

  0.00€

L-Atti tal-Appostli jghidulna li d-dixxipli kienu lkoll qalb wahda u ruh wahda fil-qsim tal-hobz u fit-talb flimkien ma’ Marija omm Gesù. Il-prezenza ta’ Marija fil-hajja tad-dixxipli ta’ Gesù matul iz-zminijiet kienet u hija kostanti filwaqt li matul iz-zminijiet l-insara fehmu u hassew din il-prezenza b’modi u forom differenti.

Dawn il-lezzjonijiet se jehduna f’mixja li fiha ngharrxu l-prezenza ta’ Marija fl-Iskrittura, fit-taghlim tal-Knisja, fl-arti, fil-liturgija u f’diversi oqsma ohra tal-eseprjenza spiritwali tad-dixxipli ta’ Gesù.

Module ta’ seba’ lezzjonijiet minn diversi letturi mit-23 ta’ Jannar sas-6 ta’ Marzu 2014. Il-lezzjonijiet issiru darba fil-gimgha, kull nhar ta’ Ħamis mis-6pm sat-8pm.

Tqassim tas-Seminar

Charlo Camilleri: Marija fil-bibbja – 23 ta’ Jannar 2014
Hector Scerri: Marija fit-taghlim tal-Knisja – 30 ta’ Jannar 2014
Jesmond Manicaro: Marija fil-liturgija tal-Knisja – 6 ta’ Frar 2014
Papas George Mifsud Montanaro: Marija fil-Lvant Nisrani – 13 ta’ Frar 2014
Simon Geoffrey: Marija fit-Tradizzjoni Anglikana – 20 ta’ Frar 2014
Imam: Marija fl-Islam 27 ta’ Frar 2014
Veronica Gerada: Marija fil-Karmelu – 6 ta’ Marzu 2014

Ghal aktar informazzjoni ikkuntatjana b’mod eletroniku fuq carmeliteinstitute@gmail.com jew iccempel fuq 99071302

Il-Vergni Marija fil-Hajja Spiritwali


View Larger Map

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook