L-Għid tal-Imwiet

By Carmelite Priory Mdina | in:
Facebook Page Available
 • LOCATION :

  Carmelite Priory Mdina
 • Date :

  1 ta' Novembru 2014
 • Time :

  19:30
 • Price :

  20 Euros (għall-ikel)

Novembru jġib miegħu il-festa tal-Qaddisin u l-Mejtin kollha. Ma’ dawn il-festi, inħolqu tradizzjonijiet li jesprimu l-fidi tagħna fix-xirka tal-qaddisin u fix-xirka tal-għeżież tagħna li ħallewna u li magħhom aħna nħossuna dejjem marbutin b’rabta li ma tinħallx għax dawn ħallew fuqna marka għal ħajjitna kollha.

l-Għid tal-ImwietGħalhekk l-Għid tal-Imwiet lil hinn mill-banalità li qed twaqqgħu fiha l-kultura ta’ żmienna, huwa ċelebrazzjoni tal-ħajja ta’ dawk li ġew qabilna u radd ta’ ħajr tal-ħajja li aħna qegħdin ngħixu. Waqt li niftakru fl-għeżież mejtin tagħna u niftakru wkoll li aħna resqin hemm fejn diġà waslu huma qabilna, nitgħallmu napprezzaw il-ħajja tagħna għax hu sabiħ li tgħix u kif ngħidu bil-Malti: Ħajja waħda għandna!

Missirijietna kellhom diversi tradizzjonijiet tal-kċina marbuta mal-erwieħ u madwar il-Karmnu tal-Mdina, kemm minħabba l-kannierja, kif ukoll minħabba d-devozzjoni tal-Madonna tal-Karmnu li teħles lill-erwieħ mill-pwieni tal-Purgatorju, għadha ħajja r-rabta u d-devozzjoni lejn l-erwieħ matul is-sena kollha. Din id-devozzjoni tidher fis-Suffraġji li jsiru matul is-sena u fl-espressjoni popolari mħeġġa matul ix-xahar ta’ Novembru.

Għaldaqstant din is-sena se niċċelebraw il-festa tal-Għid tal-Imwiet bit-talb fil-Kannierja u l-ikla tas-suffraġju lill-erwieħ fir-refettorju. Bejn bukkun u ieħor, boqqa u oħra ngħixu x-xirka tal-aħwa tal-ħajjin u l-mejtin.

Għal aktar informazzjoni u biex tibbukkja għall-ikla ikkuntattjana fuq info@carmelitepriory.org
Il-postijiet huma limitati
Qliegħ imur b’risq ir-restawr tar-Refettorju u l-għoti tal-karità b’suffraġju għall-erwieħ għeżież mejtin tagħna.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook