πρὸς τὸν θεόν

By Carmelite Priory Mdina | in:
Facebook Page Available
 • LOCATION :

  Kunvent tal-Karmnu, Mdina
 • Date :

  Bejn il-25 ta’ Novembru u d-9 ta’ Diċembru 2018
 • Price :

  Dħul b'xejn

Wirja ta’ kwadri stella’ mill-artist-ikonografu Nathanael Theuma ispirati mill-ewwel vers tal-Evanġelju skont San Ġwann u mill-ikona famuża orjentali ta’ Andrei Rublev (1360-1430).

It-tfittxija artistika umana-spiritwali li jagħmel l-artist twasslu biex jesprimi l arti tiegħu permea ta’ ġeneru artistiku li jvarja mill-viżiv figurative għal dak astratt.

It-twemmin li Alla ta’ Ġesù il-Kristu huwa ‘Relazzjoni’ jagħmel minn dawn il-kwadri qabża li togħdos fil-baħar ta’ dak li jidher u dak li ma jidhirx, ta’ dak li hu magħruf u dak li mhux, dak li hu tanġibli evidenti u dak li jibqa biss kunċett jew saħansitra astrazzjoni.

πρὸς τὸν θεόν se tkun miftuħa bejn il-25 ta’ Novembru u d-9 ta’ Diċembru 2018, fil-Karmnu tal-Imdina.

Dakinhar tal-ftuħ nibdew b’taħdita qasira mill-artist fis-sala tal-kunvent fl-4pm u wara jsir il-ftuħ tal-Wirja.

l-Ħadd 2 ta’ Diċembru 2018, l-Ewwel Ħadd tal-Avvent ikollna nofstanhar irtir tal-Avvent ispirat mix-xogħlijiet murija fil-Wirja.

08.30am Quddiesa tal-ħin fil-Knisja
09.15am Kafé
09.45am Theosis: Alla fina aħna fih
10.30am Meditazzjoni viżiva
11.00am Collatio
11.30am Pawsa
11.45am Prὸs tὸn Theón: Ma’ Alla u lejn Alla
12.30pm Ikla ħafifa

Kemm id-dħul għall-Wirja kif ukoll is-sehem fl-irtir huwa bla ħlas. Kull donazzjoni hija apprezzata sabiex inkopru l-ispejjeż u tkunu qed tgħinuna nkomplu naqdukom spiritwalment.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook