Oasi

By Carmelite Priory Mdina | in:
 • LOCATION :

  Carmelite Priory - Mdina - Malta
 • Date :

  Il-Gimgha 10 ta' Jannar 2014
 • Time :

  7:30pm
 • Price :

  Dhul B'xejn


Oasi

L-ghan tal-grupp Oasi huwa li bhala mizzewgin nimxu flimkien mixja ta’ fidi. Din il-mixja titlob li ahna wkoll bhala insara adulti nithejjew tajjeb ghall-isfidi differenti li nhabbtu wiccna maghhom fil-hajja ta’ kuljum. Dan il-grup huwa mill-koppji ghall-koppji li jridu jwieznunlil xulxin sabiex biex flimkien inhobbu ‘l Alla ahjar u ‘l xulxin permezz tar-

– Riflessjoni fuq il-Kelma ta’ Alla (lectio divina)
– Riflessjoni fuq it-taghlim tal-qaddisin (karmelitani)
– Riflessjoni fuqna nfusna
– Riflessjoni fuq hajjitna
– Qsim ta’ esperjenzi fil-hajja taz-zwieg
– Evangelizzazzjoni
– irtiri u seminars

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook