Terz’ Ordni Karmelitan

By Carmelite Priory Mdina | in:
Facebook Page Available
 • LOCATION :

  Kunvent tal-Karmnu, Mdina
 • Date :

  Sena 2017-18
 • Time :

  5:00pm

Terz’ Ordni Karmelitan – L-Erbghat tal-Madonna tal-Karmnu

Waħda mid-devozzjonijiet marjani mxerrda sew f’pajjiżna hija dik lejn il-Madonna tal-Karmnu fil-Jum tal-Erbgħa, magħrufa bħala d-devozzjoni tal-Erbgħat tal-Karmnu. Magħha wkoll marbuta t-tradizzjoni ta’ missirijietna u ommijietna tas-sawm u l-astinenza tal-Karmnu flimkien mal-ilbies iswed jew skur u s-sehem fil-prietki jew katekeżi tal-Udjenzi fis-sebgħa ġimgħat tal-Għid li jfakkru ġeneralment il-ferħat ta’ Marija.

Din id-devozzjoni tal-Erbgħat tal-Karmnu bdiet waqt il-Ġublew tal-1500 meta f’pellegrinaġġ lejn il-qabar ta’ San Pietru fil-Vatikan min-Napli, l-Karmelitani tellgħu magħhom l-ikona tal-Madonna s-Samra miġjuba minn fuq l-Għolja tal-Karmelu u li tqegħdet fil-Bażilika tal-Vatikan għall-okkażjoni. Lady of Mount CarmelImma tant ġibdet id-devozzjoni tan-nies li l-Papa ordna li tinżel lura lejn Napli mnejn ġiet għax kienet qed ittellef fil-qima lejn il-qabar ta’ Pietru. Matul il-vjaġġ lura jingħad li saru għadd ta’ għeġubijiet u ntlaqgħet lura fis-Santwarju Karmelitan f’Napli b’entużjazmu liema bħalu. Minħabba li dakinhar ħabat l-Erbgħa, il-jum baqa’ marbut ma’ dan l-avveniment u d-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Karmnu.

Dati tal-laqghat

4 Ottubru
1 Novembru
6 Dicembru
3 Jannar
7 Frar
7 Marzu
4 Aprril
2 Mejju
6 Gunju
4 Lulju

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook