QARI TAL-JUM

Dewt 26, 16-19
Salm 118 (119), 1-2.4-5.7-8
2 Kor 6, 2b
Mt 5, 43-48

OMELIJA

“Kunu perfett, bħal Missierkom tas-Sema”. Il-Kelma ta’ llum ddawrilna ħarsitna lejn dan il-kmand ta’ Alla li mbagħad Ġesù jgħaddih lid-dixxipli tiegħu, għax hu ma ġiex biex iwaqqa’ l-liġi imma biex iwassalha għall-perfezzjoni. Għalhekk ħsibijietna llum għandhom imorru lejn is-sejħa tagħna bħala Poplu ta’ Alla u bħala dixxipli ta’ Ġesù: dik tal-qdusija jew perfezzjoni li tirrifletti dik ta’ Alla l-Missier tagħna tas-Sema.

Dan il-kmand Ġesù iġibu mill-Ktieb tad-Dewteronomju, jiġifieri l-Ktieb tat-Tieni Liġi. Kif l-għeruq ta’ dan il-ktieb imorru lura għat-taħdidiet u eżortazzjonijiet ta’ Mosé dwar il-Kmandamenti ta’ Alla fuq is-Sinaj, hekk is-sejħa li jqiegħed quddiemna Ġesù hija biex ngħidu hekk mfissra fl-eżortazzjoni li jagħmel Ġesù lid-dixxipli tiegħu li fiha jimbuttana nagħtu pass ieħor ’il quddiem fl-osservanza tal-Kmandamenti ta’ Alla. Bħalma Mosè bħal donnu jerġà jirrevedi jispjega l-Liġi ta’ Alla lill-ġenerazzjoni ġdida ta’ Lhud li twieldet u trabbiet fid-deżert u ma kenitx parti mill-ġenerazzjoni ta’ qabilha li nħarġet mill-Eġittu u li lilha Alla ta l-Kmandamenti; hekk ukoll Ġesù issa jirrevedi u jispjega l-liġi lill-poplu ġdid li jimxi warajh, il-poplu tal-liġi ġdida tal-Evanġelju. Bħal fil-kapitlu 26 tad-Dewteronomju, Ġesù jagħti l-qalba ta’ dawn il-liġijiet: li ngħixu fil-qdusija u hekk ikun is-sinjal tal-qdusija ta’ Alla fost il-ġnus. Din hi s-sejħa għall-perfezzjoni Ġesù jqegħdhielna quddiemna bħala l-ideal li f’kollox nixbħu lil Alla u naġixxu bħalu u mhux bħall-pagani.

F’dinja li kulma tmur issir iktar pagana, il-Kelma ta’ Alla llum tixprunana għall-attenzjoni biex ma nitteħdux minn din il-mentalità pagana fi ħsiebna, fil-viżjoni tagħna tal-ħajja, fid-deċiżjonijiet li nieħdu, imma nibqgħu sodi fil-valuri tal-qdusija għax il-qdusija ta’ Alla tidher fil-qdusija tal-poplu tiegħu.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook