“Ftakar f’Abraham, f’Iżakk u f’Ġakobb, qaddejja tiegħek…”

L-ewwel qari tal-quddiesa ta’ llum jagħtina din it-talba sabiħa ta’ nterċessjoni li Mose jagħmel quddiem Alla b’risq il-poplu tiegħu li waqa’ fl-idolatrija u kellu mdendel fuq rasu l-korla u l-kastig ta’ Alla. “Ftakar” jitkarrab Mose quddiem Alla. It-tradizzjoni Lhudija u Nisranija hija mibnija fuq il-memorjal, jiġifieri tifkira ħajja.

Alla jiftakar fil-ġusti li sawwru l-poplu tiegħu u jħenn għal wirthom għalkemm ħżiena u midinbin. Il-poplu wkoll jiftakar f’dak li għamel Alla fl-imgħoddi u jitqanqal li jgħix ħajja qaddisa. Skont il-qalb ta’ Alla. Fl-ewkaristija u f’kull ċelebrazzjoni aħna niftakru f’dak li Alla għamel magħna permezz ta’ Ġesu’. Inżommu ħajja t-tifkira tal-ħidma ta’ Alla għalina u nitqanqlu għal ħajja aħjar. Ma nwebbsux qalbna bħal-Lhud tal-evanġelju ta’ llum li Ġesu’ jċanfarhom għax ma jemmnux fl-għeġubijiet ta’ Alla minkejja li jqallbu l-Iskrittura. Nitolbu biex il-fidi tagħna tkun ħajja u tagħti l-frott tal-qdusija f’ħajjitna.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook