Qari Tal-Jum

Ġoel 2: 12-18
Salm 50 (51)
2Kor 5:20-6:2
Mt 6:1-6. 16-18

Omelija

Dan il-kliem ta’ San Pawl fit-tieni qari tal-quddiesa ta’ llum idaħħalna mill-ewwel fil-qalba ta’ dan iż-żmien tar-Randan. Il-qari kollu tal-Liturġija ta’ llum jistedinna nieħdu bis-serjetà din il-mixja u dan iż-żmien biex ma nitilfuhx, biex iħalli effett ġewwieni fina.

Ġesù fl-Evanġelju jistedinna biex nidħlu fil-fond – dak ifisser “fil-moħbi” – u ma nikkuntentawx ruħna b’dak li jidher minn barra fiċ-ċelebrazzjoni ta’ dan iż-żmien. Għax ir-Randan nistgħu ngħixuh b’żewġ modi li minkejja ma humiex ħżiena, xorta ma jħallux frott fina. Nistgħu ngħixu dan iż-żmien billi nintilfu fil-vari, purċissjonijiet, via sagri, u wirjiet tal-istaġun li ma huma xejn ħlief folklor, espressjoni kulturali li tgħaddi bħalma jgħaddi l-Karnival u affarijiet oħra u ma jħallu xejn fina ħlief li ħadna ftit gost u “dħalna fl-ispirtu” u għaddejna minn Karnival għal ieħor. It-tieni mod huwa dak tal-osservanza tar-Randan bis-sawm meħud fis-sens ta’ ċaħda minn dak l-ikel u minn ħaġa jew oħra sempliċement għax ġie r-Randan. Nieqfu biss fuq x’nista’ u ma nistax niekol u l-kemm u l-meta u minn liema ħin sa liema ħin. Dan ukoll ma jwassal imkien jekk dak li esterjuri ma jibqax sinjal li jimbuttani nidħol fija nnifsi biex niltaqa’ mal-“Missier li jara dak li hu fil-moħbi” u hemm fit-taħdita miegħu fija nnifsi, ngħarbel quddiemu s-sejħa nisranija tiegħi.

Dak hu r-Randan: żmien ta’ eżerċizzju li fih fid-dawl tal-Kelma ta’ Alla mismugħa u mitluba kuljum jiena ngħarbel fhiex jien fil-ħajja nisranija tiegħi. Għax jista’ jiġrili li mingħalija li jiena miexi wara Ġesù, imma fil-fatt miexi wara dak li jogħġob lili. Il-Kelma ta’ Alla hi bħal sejf li jinfed il-qalb sa fil-qiegħ għax jaqta miż-żewġ naħat. Dan “is-sejf tar-ruħ…jifred il-ġogi minn mal-mudullun” tgħidilna l-Kelma ta’ Alla, jiġifieri “tgħarbel sa fil-qiegħ nett” tal-qalb tagħna, tal-intenzjonijiet tagħna u tgħinna niddixxernu aħniex tassew dixxipli ta’ Ġesù li mhux biss nimxu warajh kull fejn imur imma li nsiru bħalu f’kollox fl-għixien ta’ ħajja ġdida, il-ħajja tal-Magħmudija.

3 Comments to "Issa hu ż-żmien it-tajjeb, issa hu jum is-salvazzjoni"

 • fr ray osa
  01/03/2017 at 11:38 am

  Ghalija biċċa xoghol tajba mmens.
  prosit tassew u fiha raja friska ta’ evangelizazzjoni.

  fr ray osa

 • Joe Zammit
  01/03/2017 at 6:17 pm

  Short and sweet.

  Also it’s an ideal brief biblical message for every priest celebrating Mass on weekdays.

  So, if published on this website the day before, the better.

 • JANE BARBARA
  03/03/2017 at 11:19 am

  THANK YOU. LOOKING FORWARD TO RECEIVE MORE.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook