Il-qari ta llum jaghtina l-karba ta’ Alla lill-bniedem: “erga dur lejja”.

Din il-karba Alla jaghmilha lil poplu li kien qieghed ifittex u jsib is-sigurtà u s-salvazzjoni tieghu fil-qawwiet umani. “Assur ma jsalvaniex” iwissi l-Profeta Hosegha. Alla biss isalva. Din is-salvazzjoni tasal meta nikbru fl-imhabba ta’ Alla ghax l-imhabba ta’ Alla tiftahna, ma thalliniex maghluqin fina nfusna, issalvana minna nfusna, mill-gheluq taghna u mill-egoizmu taghna li xi drabi jinheba tant fina hekk li ma nindunawx bih.

Nitolbu li naqilghu din il-grazzja tal-imhabba vera, “Charitas” li hija mhabbet Alla ghalina, dik l-imhabba li titkarrbilna biex nersqu lejh u nindunaw li hadd u xejn, qawwi kemm hu qawwi ma jista jsalvana. Assur li kellu belt imsemmija ghalih kien l-aqwa fost l-allat tal-Assirja. Meta l-poplu kien f’periklu ta’ idolatrija, kellu jiftakar li huwa l-Mulej li jaghti s-salvazzjoni, ghax l-idoli u l-idolatrija huma holqien il-bniedem u progettazjoni taghna fuq Alla. L-idolu huwa estensjoni egoista taghna, alla li noholquh biex jaqtghalna xewqatna u htigijietna. Min-naha l-ohra Alla l-haj, johrogna minna nfusna, ikabbarna fl-imhabba li taf taghti lilha nnifisha. Nitolbuhielu lil Alla din il-grazzja.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook