Ninsabu fil-hames gimgha tar-Randan, imsejjah ukoll zmien il-Passjoni. Il-liturgija tal-Knisja tibda’ ddahhalna bil-mod il-mod fil-kontemplazzjoni tas-Salib Imqaddes. Il-Prefazju tal-quddiesa wkoll ma jibqax dak tar-Randan imma tal-Passjoni. Gesù fl-evangelju ta’ llum jghid lil-Lhud li huma la jgharfu lilu u lanqas lill-Missier. Ghajnejhom u qalbhom maghluqa ghalih. Ma jistghux jarawh hekk kif tassew hu minhabba l-ebusija tal-qalb. Hija l-qalb iebsa u xierfa bid-dnub li ccajprilna d-dehra ta’ Alla.

SalibTradizzjonalment mal-hames gimgha tar-Randan fil-knejjes, kienu u ghadhom jistghu jigu mghottija s-slaleb u l-kwadri, proprju b’sinjal li minhabba l-ebusija ta’ qalbna, minhabba d-dnub taghna, Kristu bhal donnu jinheba minn taht ghajnejna. Huwa bit-tishib taghna fil-misteru tal-Ghid, li mmutu u nghixu mill-gdid ghal Kristu, li lil Alla nistghu narawh wicc imb’wicc, b’qalb safja. L-ittra lil Lhud titkellem dwar il-velu li jghattilna wiccna ghax ma nistghux naraw il-glorja ta’ Alla wicc imb’wicc minhabba l-kundizzjoni taghna ta’ ghama spiritwali. Nitolbu lil Alla d-don tal-bidla tal-qalb mill-qiegh, halli nghixu fid-dawl ta’ Kristu u naraw lil Alla.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook