EżerċizziId-drawwa tal-Eżerċizzi fiż-żmien tar-Randan hija opportunità tajba sabiex wieħed jisma’ l-Kelma ta’ Alla fi spirtu ta’ riflessjoni u valutazzjoni tal-ħajja. F’dan il-kors ta’ Eżerċizzi, se nerġgħu inżuru d-drawwa tal-Knisja tal-bidu dwar il-proċess tal-Iskrutinji għal dawk l-adulti li waslu għall-konverżjoni u kienu qegħdin jitħejjew għall-magħmudija. Dan il-proċess kien mibni fuq it-tliet vanġeli li jixxandru fit-tielet, ir-raba’ u l-ħames Ħdud tar-Randan. Il-Konċilju Vatikan II, ħeġġeġ lill-Knisja sabiex nerġgħu niskopru r-rabta tar-Randan mal-Magħmudija kemm għall-Katekumeni kif ukoll għall-dawk li diġà mgħammdin. Għaldaqstant f’dan il-kors eżerċizzi sejrin niddisponu ruħna biex inħallu lil Ġesù jgħarbilna bil-Kelma tiegħu u jfejjaqna minn dak kollu li jżommna mxekklin fil-mixja tal-fidi.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook