Dec 22nd

Kwadru-relikwarju

Relikwi

Fil-Karmelu hemm devozzjoni kbira lejn il-Misteru tal-Inkarnazzjoni u lejn it-tfulija ta’ Ġesu’. Awturi spiritwali tal-Karmelu bħal Ġwanni Brenninger iqisu din id-devozzjoni bħala waħda neċessarja u fundamentali. Għaldaqstant f’kunvent Karmelitan wieħed isib diversi tradizzjonijiet, pitturi u xbihat li għandhom x’jaqsmu mal-misteru tal-Inkarnazzjoni.

Fl-Imdina minbarra diversi xbihat ta’ Ġesu’ Bambin jew tan-Nativita’, insibu kwadru-relikwarju nteressanti li juri x-xbieha ta’ Ġesu’ tarbija fin-nofs u madwaru relikwi marbutin mal-misteri tat-tfulija bħal ngħidu aħna, biċċa mill-grotta ta’ Betlem, oħra mid-djar ta’ Marija u Ġużeppi f’Nazaret u l-bqija. Dan ir-relikwarju nteressanti jinsab fit-taraġ imsejjaħ ta’ San Ġużepp biswit l-istatwa tal-qaddis imdawwar bi kwadri li juru l-ħajja ta’ Ġużeppi mibjugħ minn ħutu li huwa l-prototip ta’ San Ġużepp u iktar u iktar ta’ Kristu.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook