ChooseIl-Ktieb tal-Għerf jiddistingwi l-ħajja tal-għorrief minn dawk tal-boloh:

Ma jitkellimx mill-għerf bħala xi ħaġa tal-moħħ, imma bħala kwalità tal-ħajja sħiħa, ħajja mgħejxa bil-għaqal u l-qdusija. Bl-istess mod, dawk li m’għandhomx għerf huma magħluqa fl-injoranza, mhux tal-moħħ, imma tar-rieda ħażina tagħhom. L-injurant fil-Bibbja mhuwiex dak li ma jafx jaqra jew jikteb, imma dak li jeħodha kontra l-ġusti u t-tajbin, li jikkawżalhom tbatija, li jġarrab lit-tajbin bit-tagħjir u l-moħqrija biex jara u jkejjel sa fejn jasal sabrhom (v. 19), jgħidilna l-Ktieb tal-Għerf.

Għall-kuntrarju, l-għorrief m’humiex dawk li jafu ħafna, imma dawk li huma “ġusti”, qaddisin, li jgħixu ħajja tajba, b’ħarsithom mhux lejn din il-ħajja li tgħaddi imma lejn il-ħajja ta’ dejjem. Huma jissejħu “wlied il-Mulej” għaliex ma jinteressahomx wisq mill-glorja li jieħdu fuq din l-art, imma aktar jixtiequ l-glorja tal-ħajja li ġejja.

L-injurant huwa dak li jingħalaq fih innifsu,

l-għaref huwa kompletament miftuħ għal dak li Alla jrid.

L-injurant jgħid “ma rridx”,

l-għaref jgħid “ma nafx”.  

L-injurant jaħbi minn Alla l-għemil li huwa mistkerrah,

l-għaref jistqarr il-limiti tiegħu quddiem Alla bla ħabi ta’ xejn għax jaf li jilqgħu kif inhu.

L-injurant iwaqqaf lil dak li jipprova jibdillu l-fehmiet tiegħu,

l-għaref huwa dak li jadatta ruħu skont il-ħtiġijiet ta’ Alla.

L-injurant jibża’ minn kull tip ta’ prova tal-ħajja,

l-għaref huwa dak li jħalli l-esperjenzi tal-ħajja jagħġnuh u jsawruh.

L-injurant iħobb biss lilu nnifsu,

L-għaref iħobb lil Alla fuq kollox u fuq kulħadd.

L-injuranza hija bluha,

L-għerf huwa għaqal. 

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook