Għeżież ħbieb,

Illum bdejna għal darb’oħra l-mixja mill-ġdid tar-Randan, iż-żmien li fih aħna mistednin induru ftit dawra magħna nfusna u nevalwaw ftit fejn ninsabu fil-ħajja tagħna ta’ bnedmin ta’ fidi f’Alla bħala dixxipli ta’ Ġesù Kristu. Għar-Randan ta’ din is-sena il-Papa Franġisku, bħal dejjem, bagħat il-messaġġ tiegħu għar-Randan bit-tema “Joktor il-ħażen, u għalhekk l-imħabba tibred f’ħafna”. It-tema hija ispirata mill-kliem ta’ Ġesù fl-Evanġelju skont San Mattew (Mt 24:12) fil-kuntest tad-diskors fuq l-aħħar taż-żminijiet. Il-messaġġ tal-Papa dis-sena huwa qawwi ħafna u f’waqtu għaż-żmien li fih ninsabu. Aħna mħeġġin nistaqsu lilna nfusna jekk aħniex tassew bierda fl-imħabba mħeġġa tal-fidi, jonkella għadniex miġburin mal-fuklar iħeġġeġ tal-Qalb ta’ Ġesù.

B’din l-ittre mill-Karmnu tal-Imdina, nixtiequ nħeġġukom, biex dan iż-żmien tar-Randan ngħixuh b’intensità u serjetà responsabbli waqt li nużaw l-istrumenti li tagħtina l-Knisja tas-sawm, talb u karità, maħsuba biex jgħinuna nidħlu waħda tajba fina nfusna u naraw lilna nfusna fil-verità quddiem Alla u l-bnedmin.

Illum Ras ir-Randan, fil-5.00pm ikollna l-Via Crucis fil-Knisja, u fil-5.30pm il-Quddiesa bit-tqegħid tal-irmied.

Matul ir-Randan ukoll fuq dan is-sit issibu riflessjoni għal kull jum tar-Randan biex tgħinna nimmeditaw il-Kelma ta’ Alla li tmantnina f’dan iż-żmien.

Matul dan ir-Randan ikompli l-programm tal-lectio divina u tat-Titus Brandsma Circle, fil-waqt li f’Marzu, mill-11 sat-28, se jkollna wirja ikonografika marbuta mat-tema tal-Passjoni, mis-Sur Vincent Mangani. Għal dan iż-żmien ukoll għandna diversi gruppi għal irtiri ta’ ġurnata u attivitajiet oħra li ninfurmawkom dwarhom iktar ’il quddiem.

Insellmulkom
Il-Karmelitani fl-Imdina.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook