Feb 21st

Nilbsu lbies jiddi

ByCarmelite Priory Mdina | In Lent & Easter, Reflections & Sermons

L-Evanġelju ta’ llum li jirrakkonta l-ġrajja tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej wieħed jista’ jarah minn diversi aspetti. Fil-mixja tar-Randan jieħu tifsira partikolari marbuta mal-mixja ta’ Ġesù lejn Ġerusalemm, il-belt li fiha Ġesù għamel l-Għid tiegħu. Tema mportanti f’San Luqa hija l-filjolanza ta’ Ġesù. Huwa mhux biss iben il-bniedem imma wkoll Iben Alla. L-anġlu fit-Tħabbira jippreżentah bħala Iben l-Għoli, il-ġenealoġija tibqa’ sejra sa Adam, bin Alla, fil-magħmudija u fit-trasfigurazzjoni il-Missier jistqarr li hu Ibnu l-Għażiż jew il-Maħtur.

Transfiguration2Tema oħra marbuta ma’ din hija l-ilbies. Fit-twelid Marija tfisqi lil Ġesù u tqegħdu f’maxtura, fit-Trasfigurazzjoni lbiesu jiddi bħax-xemx, fuq is-salib is-suldati jaqtgħu ix-xorti għal libsa tiegħu. L-ilbies huwa sinjal tal-identità u d-dinjità ta’ dak li jkun imlibbes, bħal fil-każ tal-Fargħun li jlibbes lil Ġużeppi bi lbies ta’ dinjità (Ġen 41:42) bħall-Iben il-Ħali li jitlibbes mill-ġdid mill-Missier “l-ewwel libsa” jew “l-aħjar libsa”. Fil-ktieb ta’ Żakkarija l-anġlu wkoll jgħid lil Ġożwè: “Ara ħassart dnubek u se nlibbsek bi lbies fin” (Żakk 3:4), jew il-martri tal-Apokalissi li jitlibbsu bi lbies abjad (Apok 6:11). L-ilbies jiddi ta’ Ġesù jikxef l-identità tiegħu ta’ Iben Alla li niżel fostna biex nisimgħuh u nidħlu miegħu f’din il-filjolanza. Aħna fih u bih ulied adottivi ta’ Alla. L-ilbies jiddi ta’ Ġesù jfakkarna fl-ilbies abjad tal-anġlu fil-qawmien mill-imwiet u fl-ilbies tal-ġild li Alla libbes bih lill-ewwel bniedem wara l-waqgħa. Rabbi Giuda jikkummenta li meta l-bniedem ħareġ minn idejn Alla, il-ġilda tiegħu kienet tiddi bid-dinjità ta’ iben Alla. U meta bid-diżubbidjenza tiegħu il-bniedem tefa’ dan id-dawl tal-qdusija fih, Alla reġa’ libbsu lbies tal-ġild, biex jagħtih mill-ġdid id-dinjità li biha ħalqu fil-bidu. Din id-dinjità nirċevuha mill-ġdid b’mod sħiħ f’Ġesù. San Pawl fit-tieni qari ta’ llum iħeġġiġna biex nixbħu lilu għax hu libes lil Kristu, dan Kristu li bih pajjiżna hu s-sema. Fil-magħmudija tagħna aħna nilbsu l-ilbies abjad għax nidħlu fil-ħajja ta’ Ġesù, aħna nsiru ħaġa waħda miegħu nieħdu l-ħajja tiegħu. Fil-punt tal-mewt ukoll waqt it-talb tal-moribondi, is-saċerdot jgħidlna: “ħa jlibbsek mill-ġdid bl-ewwel libsa, li rċevejt fil-magħmudija”.

Il-mixja tar-Randan hija waħda ta’ tisfija, ta’ axxeżi (telgħa) lejn il-muntanja li fuqha Alla jlibbisna bid-dinjità tal-bidu, telgħa li fiha biex naslu fil-quċċata jeħtiġilna ninżgħu u narmu minn fuqna dak li jtaqqlilna l-vjaġġ tagħna lejn Alla. Jalla dan ir-Randan ikun għalina żmien li niftakru dejjem fid-dinjità li Alla libbisna biha bħala wliedu, aħna li nsejħulu Missierna u li nagħmlu minn kollox biex ngħixu tassew ta’ wliedu fi Kristu.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook