Poplu

“Illum il-Mulej Alla tiegħek jamarlek li tqiegħed fil-prattika il-liġijiet u tosservahom b’qalbek kollha u b’ruħek kollha”. Dan il-kmand ta’ Alla fl-ewwel qari tal-quddiesa ta’ llum meħud mid-Dewteronomju, jiġifieri il-Ktieb tat-Tieni Liġi (wara l-Kmandamenti) ifakkarna fil-qalba tal-liġi ta’ Alla, li Ġesu’ nnifsu jfakkarna fiha fl-Evanġelju: “Ħobb lill-Mulej Alla tiegħek, b’qalbek kollha b’ruħek kollha u b’moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha.”

Dan il-kmand Alla tah lill-poplu tiegħu fid-deżert qabel daħal fl-Art Imwegħda għax il-ġenerazzjoni ta’ Lhud li għamlu esperjenza personali tal-ħruġ mill-Eġittu kienet ġa mietet. F’40 sena fid-deżert laħqet twieldet u qamet ġenerazzjoni oħra li ma għamlux esperjenza tal-qawwa ta’ Alla fil-ħruġ mill-Eġittu, mill-jasar tal-Fargħun. Kien meħtieġ mela li l-poplu tad-deżert ma jinsiex dak li għamel Alla, imma jiftakar dejjem u jobdi lil Alla. Il-qari ta’ llum jiġi wara sett ta’ liġijiet aħsuba biex il-poplu meta jidħol f’Kangħan ma jiddakkarx mill-pagani imma jibqa’ jidher li hu ta’ Alla. Ġesu’ fl-Evanġelju ta’ llum iwissina u jħeġġiġna biex nkunu perfetti bħal Alla Missierna u b’hekk nidhru li aħna wliedu tassew. Nistaqsu lilna nfusna fil-fatt kemm fil-prattika nafu li aħna ta’ Alla u kemm nidhru li aħna hekk tassew fi ħsiebna f’għemilna, u fl-għażliet tagħna. Nagħmlu ezami tal-kuxjenza u naraw għadniex fil-fatt pagani lebsin il-libsa tal-magħmudija!

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook