haninIl-Liturġija ta’ llum tirrakkuntalna l-ġrajja tat-tnissil u t-twelid ta’ Sansun, wieħed mill-Imħallfin li ħadem għall-ħelsien tal-poplu ta’ Alla mill-jasar u twasslilna wkoll il-ġrajja tat-tnissil ta’ Ġwanni l-Battista, li hu wkoll ħabbar il-ħelsien tal-poplu ta’ Alla bil-miġja tal-Messija.

L-ismijiet tal-persuni nvoluti f’dawn il-ġrajja huma Sansun, Elkana, Anna, Żakkarija, Eliżabetta u Ġwanni. L-ismijiet fihom infushom jagħtuna l-messaġġ tal-ġrajja ta’ llum. Sansun jfisser “il-qawwa ta’ Alla” għax hu “bin ix-xemx”; Elkana jfisser “Alla joħloq”; Anna jfisser “sibt grazzja quddiem Alla”; Żakkarija jfisser “Alla ftakar”, Eliżabetta jfisser “nistrieħ fuq Alla” u Ġwanni “Alla jħenn”.

Dawn kollha huma l-modi ta’ kif Alla juri lilu nnifsu lilna u kif aħna nistgħu nirrelataw miegħu. Huwa dak li fit-tiġrib tagħna jurina l-qawwa tiegħu billi jiftakar fina, jħenn għalina, jagħtina l-ħajja mill-ġdid, waqt li aħna nsibu grazzja quddiemu u nistrieħu fuqu għax hu biss dak li jagħtina l-kenn. L-antifona tal-llum issejjaħ lil Kristu Għerq ta’ Ġesse u mhux ta’ xejn għax minnu tinbet is-salvazzjoni tagħna. Inniżżlu l-għeruq tagħna fih f’dak kollu li ngħixu matul il-jum u ngħaddu ħajjitna bit-tama tad-dehra tiegħu.

 

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook