AngerIn-nies ta’ Nazaret, li tant kienu familjari ma’ Ġesù u l-familja tiegħu, stagħġbu … mhux għax emmnu fih u f’dak li kellu xi jgħid imma għax għalihom Ġesù kien sempliċiment “bin il-mastrudaxxa.” Madanakollu Ġesù stenniha reazzjoni bħal din għaliex tassew li “ebda profeta ma milqugħ tajjeb f’pajjiżu.” Iġib l-eżempju ta’ żewġ profeti mill-Antik Testment li marru jxandru t-tjubija tal-Mulej ’il barra minn Iżrael. Elija kien mibgħut għand armla minn Sidon (fejn aktar ’il quddiem Ġesù wkoll fejjaq it-tifla ta’ mara armla), u Eliżew kien mibgħut għand Nagħman, gvernatur fis-Sirja. Bl-istess mod, Ġesù jagħraf li l-missjoni tiegħu kellha tieħdu ’l barra minn Iżrael, ’il barra minn dak li kien soċjalment u reliġjożament aċċetabbli. U ta’ spiss fil-ħajja spiritwali tagħna, Ġesù jistedinna nagħmlu l-istess … noħorġu minn hemm fejn aħna drajna nkunu komdi u żguri biex nieħdu pass fid-dlam. Il-paradoss huwa li aktar ma nintelqu kollna fiduċja f’Ġesù, permezz ta’ dawn il-passi fid-dlam – minkejja li mhux dejjem inkunu ċerti minna nfusna u mhux dejjem nifhmu għaliex Ġesù qiegħed jistedinna nieħdu ċerta triq –, aktar insibu lilna nfusna magħqudin miegħu.

Interessanti kif ir-reazzjoni tan-nies għal kliem Ġesù kienet ir-rabja, “ħarġuh fuq xifer l-irdum … u riedu jixħtuh għal isfel.” Illum il-ġurnata kieku kelli jiġi xi ħadd bħal Ġesù, raġel komuni, imdorrijin narawh viċin tagħna, u jibda jisfida dak li l-aktar inżommu għażiż għalina, x’aktarx li se jkollna l-istess reazzjoni. Bid-differenza li llum l-omiċidju għal motivi reliġjużi m’huwiex soċjalment u reliġjożament aċċettabbli. Għaldaqstant ir-rabja tagħna tkun ta’ xejra oħra, qlajja’, ġudizzji, gideb, eċċ. Tassew li l-bniedem ma nbidilx f’elfejn sena? Ta’ min inħarsu ftit lejna nfusna u nagħmlu eżami tal-kuxjenza, u nistaqsu lilna nfusna din il-mistoqsija: illum Ġesù x’qiegħed imissli sagrosant mill-ħajja tiegħi? U x’inhi r-reazzjoni tiegħi għal dan?

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook