Jul 10th

Stedina

ByCarmelite Priory Mdina | In News

Stedina biex niehdu sehem fic-celebrazzjonijiet religjuzi fil-festa tal-Karmnu fl-Imdina.

10 ta’ Lulju 2014: Ftuħ tan-Novena bi tħejjija għall-festa tal-Madonna tal-Karmnu fl-Imdina.

6.30 am Rużarju
6.45 am Tifħir ta’ Sbiħ-il Jum
7.00 am Quddiesa
5.00 pm Rużarju
5.30 pm Quddiesa tan-Novena
Kurunella tal-Madonna tal-Karmnu
Barka Sagramentali
Flos Carmeli
Innu popolari tal-Madonna tal-Karmnu fl-Imdina

Church Painting - Saint Simon StockTalba lill-Madonna tal-Karmnu

Verġni Omm Alla, li taħt is-salib ilqajt minn fomm Ibnek il-missjoni li tkun Ommna, itfa’ ħarsa ta’ mħabba fuqi li nersaq lejk kollni fiduċja. Inti li f’Betlehem fisqejt lit-Tarbija li tajt lid-dinja, ħares lejja mlibbes bil-Labtu tiegħek, u bit-talb tiegħek aqlagħli mingħand il-Missier il-qawwa tal- Ispirtu s-Santu biex inkompli nimpenja ruħi li ninża’ l-bniedem il-qadim u nilbes il-bniedem il-ġdid, imsawwar fuq Kristu. Inti li kont taħsibha kif jaħsibha Kristu Ġesù, libbisni l-virtujiet tiegħek: fidi sħiħa, tama qawwija, imħabba ħerqana, rabta mar-rieda ta’ Alla u telqa f’idejh, safa tal-qalb u qawwa fit-tiġrib, ħajja sempliċi u spirtu ta’ qadi. Libbisni lil Ġesù. Inti li lqajt il-Kelma ta’ Alla, żammejtha f’qalbek u ħallejtha tkun dawl għal riġlejk, inti u tfittex ir-rieda ta’ Alla fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja, sawwar fija qalb li taf tisma’ u ruħ li taf titlob. Inti li mxejt pass pass ma’ Ġesù huwa u jikber, u bqajt tiġri warajh meta telaq minn darek u sa fuq il-Golgota, kun għalija omm u għalliema, u imxi miegħi tul it-telgħa mwiegħra lejn Alla sa ma nasal li ningħaqad miegħu għal dejjem. Hekk ikun.

Missierna, Sliema u Qaddisa (x3) u Glorja

 

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook