Jul 9th

2018 Sena ta’ tifkiriet u radd ta’ ħajr

ByCarmelite Priory Mdina | In News

Għeżież ħbieb,

Lulju jġib miegħu is-sħana u għalina l-Karmelitani l-festa Patronali tal-Madonna tal-Karmnu fis-16 u ta’ San Elija Missierna fl-20. Din is-sena niċċelebrawhom b’sens ta’ radd il-ħajr f’għeluq is-600 sena tal-miġja tagħna f’Malta mal-ftuħ tat-testment ta’ Margerita ta’ Aragona li mietet fl-1418. Il-festa devota tal-Madonna tal-Karmnu fl-Imdina tiġi ċċelebrata bejn it-12 u t-22 ta’ Lulju. Ma’ din l-ittre ssibu l-programm mehmuż.

Minn din is-sena erġajna bdejna norganizzaw irtiri Karmelitani fid-Dar tat-talb Lunzjata. Bejn it-18 u l-20 ta’ Mejju mexxejna l-irtir bit-tema Bilqegħda ma’ Ġesù u kien suċċess kemm fin-numru kif ukoll fl-ispirtu li bih ingħax. Għandna f’moħħna nibqgħu norganizzaw irtiri Karmelitani fix-xhur li ġejjin. Iktar dettalji jintbagħtu lil dawk li talbuna li jixtiequ informazzjoni dwar l-irtiri u attivitajiet oħra li norganizzaw.

Din is-sena wkoll qegħdin infakkru għeluq il-75 sena mill-mewt tal-Qaddej ta’ Alla P. Avertan Fenech li għex il-biċċa l-kbira ta’ ħajtu fil-kunvent tal-Imdina fejn għadha miżmuma t-tifkira għażiża tiegħu u l-irkejjen marbuta miegħu. Din is-sena qed infakkruh b’diversi inizjattivi. Diġà kellna l-pellegrinaġġ għall-imkejjen marbutin ma’ ħajtu, ippublikajna wkoll midalja kommemorattiva f’eżemplari limitat ta’ 100 u nhar l-10 ta’ Lulju se tinkixef irħama fil-Mosta mad-dar fejn twieled u trabba. Nirringrazzjaw lill-Kunsill Lokali tal-Mosta, lill-Parroċċa u wkoll lir-residenti li llum joqgħodu fid-dar tal-koperazzjoni u l-ħeġġa tagħhom għal din l-inizjattiva.

 

Il-kunvent huwa wkoll is-sede tal-Carmelite Institute Malta, li din is-sena jiċċelebra wkoll l-10 snin mit-twaqqif tiegħu fl-2008. L-Istitut jikkollabora mal-Pastoral Formation Institute biex joffri korsijiet ta’ spiritwalità u wkoll mal-Fakultà tat-Teoloġija billi jikkontribwixxi għall-programm MA fl-Ispiritwalità u b’mod partikulari fl-Ispiritwalità Karmelitana. L-applikazzjonijiet għall-MA li se jiftaħ f’Ottubru għadhom miftuħa.

Nieħdu l-okkażjoni wkoll biex nifirħu lil P. Kurt Mizzi li f’dawn il-jiem iċċelebra l-Ewwel Quddiesa Solenni ta’ Radd il-Ħajr għad-don tal-Presbiterat. Bħala komunità niċċelebraw flimkien miegħu dan id-don nhar l-20 ta’ Lulju fil-quddiesa tas-6.30pm. Nifirħulu u nitolbu għalih.

Fl-aħħarnett aġġornajna l-Privacy Policy skont in-normi tal-GDPR. Din l-ittre qed tintbagħat lil min jinsab fuq il-mailing list tagħna u ma talabx li jitneħħa minn fuqha wara l-avviż li ntbagħat f’Mejju. Infakkrukom li, bħal dejjem fuq is-sit tagħna, hemm il-possibilità li wieħed jitneħħa mill-mailing list billi jagħfas il-buttuna unsubscribe.

Filwaqt li nsellu għalikom nirringrazzjawkom talli ssostnu l-ħajja l-attivitajiet tal-Karmnu fl-Imdina bis-sehem u t-talb tagħkom.

Tislijiet u barkiet
Il-Komunità Karmelitana fl-Imdina

One Comment to "2018 Sena ta’ tifkiriet u radd ta’ ħajr"

 • Dennis Caruana T.O.K.
  10/07/2018 at 11:21 am

  Proset ta din il-webste u tal informazzjoni li fiha. pray for us

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook