Mar 8th

Niċċelebraw l-Għid tal-Mulej

ByCarmelite Priory Mdina | In News

Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw l-Għid tal-Mulej. Ir-Rebbiegħa ġġib magħha sens ta’ ħajja ġdida u dak li ngħixu fiċ-ċiklu naturali tal-ħolqien ngħixuh u niċċelebrawh ukoll ritwalment fil-ħajja tal-fidi tagħna bi mpenn li nagħtu pass ieħor ’il quddiem fil-ħajja ġdida ma’ Kristu. Fil-15 ta’ Marzu niċċelebraw ir-Rebbiegħa u l-ħajja ġdida b’wirja tan-naħal fil-kunvent.

Dan iż-żmien iġib miegħu bil-mod il-mod arja ta’ festa. Nibdew bil-festa sabiħa ta’ San Ġużepp, bil-festa tat-Tħabbira tal-Mulej lil Marija u mbagħad ngħaddu għall-Ġimgħa Mqaddsa li fiha ngħixu l-aħħar jiem ta’ Ġesù fostna bħala bniedem fl-għotja sħiħa tiegħu innifsu.

Għal dan iż-żmien ukoll fil-Karmnu tal-Mdina ħejjejna programm sabiħ ta’ attivitajiet li jgħinuna ngħixu dan iż-żmien b’intensità umana u spiritwali. Inkomplu bil-katekeżi fuq il-Qrarnhar ta’ Erbgħa fit-8pm; mid-9 sat-13 ta’ Marzu jkollna l-eżerċizzi fis-6.30pm u fit-13 ta’ Marzu fis-7.30pm ikollna wkoll taħdita mis-Sur Mario Azzopardi fuq Santa Tereża ta’ Ġesù fil-kunvent. Il-festi tal-Għid nibdewhom bil-festa ta’ San Ġużepp fil-knisja tagħna. Ikollna jiem ta’ tridu mis-16 sat-18 ta’ Marzu. Wara l-quddies tas-7am bl-omelija, jkollna ċelebrazzjoni qasira ta’ talb u riflessjoni dwar San Ġużepp. L-Erbgħa 18 ta’ Marzu, l-għasar u l-quddiesa tal-5.30pm jkunu tal-festa ta’ San Ġużepp. Fil-21 ta’ Marzu nibdew it-tħejjija għall-festa titulari tat-Tħabbira tal-Mulej li niċċelebrawha fil-25 ta’ Marzu.

Il-Ġimgħa Mqaddsa mbagħad niftħuha b’Ħadd il-Palm nhar id-29 ta’ Marzu. Dakinhar fl-4.30pm ikollna kunċert meditattiv fuq is-Seba’ Kelmiet ta’ Ġesù fuq is-Salib. Il-Via Crucis fit-toroq tal-Mdina issir nhar it-Tnejn 30 ta’ Marzu fis-6.30pm. Din is-sena wkoll niċċelebraw l-Erbgħa tat-Tniebri bil-kant tal-Uffiċċju tal-Qari filgħaxija. Il-programm sħiħ għall-Ġimgħa Mqaddsa ssibuh fuq is-sit elettroniku.

Waqt li nistednukom tieħdu sehem fil-ħajja tal-kunvent flimkien magħna u mal-ħbieb kollha li jinġabru madwarna, nixtequlkom Għid qaddis fil-Mulej, imqaddes bis-sehem fis-sagramenti tal-Knisja.

Holy-Week-2015

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook